Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 17.4.2024 do 17.5.2024

čtvrtek 18.04.2024 v 17:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za Josefa a Annu Barcuchovy, rodiče Mozgvovy, jejich + děti a Boží požehnání (čtvrtek 3. velikonočního týdne)
1. čtení přihlásit se
sobota 20.04.2024 v 18:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + Františku a Karla Urubkovy, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie (sobota 3. velikonočního týdne)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
neděle 21.04.2024 v 09:40 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + Aloise Petrů, rodiny z obou stran, dar zdraví a Boží milosti pro celou rodinu (4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
čtvrtek 25.04.2024 v 17:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + rodiče Tomšů, rodinu Fryželkovu, ostatní příbuzné a duše v očistci (sv. Marka, evangelisty)
1. čtení přihlásit se
sobota 27.04.2024 v 18:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za Jaroslava Machů, dvě manželky, syna Jaroslav a duše v očistci (sobota 4. velikonočního týdne)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
neděle 28.04.2024 v 09:40 - Farní kostel sv. Mikuláše Za farníky (5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
čtvrtek 02.05.2024 v 17:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + rodiče Stružkovy, Hlavicovy, + příbuzné a Boží požehnání (sv. Atanáše, biskupa a učitele církve)
1. čtení přihlásit se
neděle 05.05.2024 v 09:40 - Farní kostel sv. Mikuláše Za živé a + hasiče z Loučky, Újezdu a Vysokého Pole (6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
neděle 12.05.2024 v 09:40 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + manžela, rodiče z obou stran, živou a + rodinu (7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
čtvrtek 16.05.2024 v 17:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za rodinu Zvončákovu, Martincovu a vnučku Hanu (sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka)
1. čtení přihlásit se