Farní a pastorační rada

Farní a pastorační rada

Ekonomická a pastorační rada farnosti Újezd u Valašských Klobouk.

Členové byli jmenováni farářem (z důvodu covidu se volby nekonaly):

Rada ekonomická i pastorační aktualizována dne 10. října 2020 a doplněna 10. září 2022

Ekonomická rada:

Častulík Miroslav Drnovice
Hlavice Stanislav Vysoké Pole
Januška Karel Újezd
Kolařík Josef st. Slopné
Kořenek Vladimír, Ing. Vysoké Pole
Petrů Pavel Loučka

 

Pastorační rada:

 

Fojtíková Marcela, Mgr. Drnovice
Heinz Pavel, Mgr. Slopné
Honková Anna Drnovice
Maček Pavel Loučka
Pavelková Gabriela, Mgr. Slopné
Trčková Jana, Mgr. Loučka
Váňová Jarmila, Ing. Slopné

 

Členové pastorační rady z titulu funkce:

 

Akolyté:   Černobila Robert
    Heinz Pavel, Mgr.
    Machů Josef
    Pavelka Ondřej
    Soukup Václav
    Soukup Martin
    Večeřa Robert
Zástupce Charity:   Velísek Radek
Katecheti:   P. Ševčík Jiří
    Ambrůzová Marie
    Heinzová Dagmar
    Rašková Zdeňka

Kostelníci:

Slopné

Soukup Martin

   

Večeřa Robert

   

Hlavičková Marie

  Újezd

Machů Josef

   

Frýželka Vlastimil

   

Černobila Robert

   

Januška Karel

  Drnovice

Častulík Josef

Varhaníci: Újezd Kubíčková Gabriela
    Šůstek Jaroslav
  Slopné Váňa Jan
  Drnovice Vašička Kamil

 

Farář: Jan Mach