Kalendář akcí a událostí farnosti

červenec 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pondělí 13. týdne v mezidobí
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Domov seniorů Loučka (Loučka)

  Na úmysly těch, kdo žijí v Boží vůli

2úterý 13. týdne v mezidobí
3sv. Tomáše, apoštola
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Slopné (Slopné)

  Za +rodiče Kolaříkovy, všechny zemřelé příbuzné v rodině a dar zdraví pro živou rodinu.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Drnovice (Drnovice)

  Za + rodiče Struškovy, Stanislava, Věru, Josefa Marcaníka a celou rodinu

4sv. Prokopa, opata
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Újezd (Újezd)

  Za + Jiřinu Hospodyovou, manžela Antonína Jordána, syna Antonína, vnuka, živou a + rodinu

5sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Újezd (Újezd)

  Za živé a zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti

6sv. Marie Goretti, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Újezd (Újezd)

  Za + Marií a Antonína Krajčovy, jejich rodiče, rodiče Kamenčákovy a jejich děti

714. neděle v mezidobí
8pondělí 14. týdne v mezidobí
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Domov seniorů Loučka (Loučka)

  Za + Jana Budína, rodiče Zachovy a celou rodinu

9sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
10středa 14. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Drnovice (Drnovice)

  Za + Annu Hříbkovou

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Slopné (Slopné)

  Za +Karla Kostku,rodiče Petrů,Kolaříkovy a ochranu Boží pro živou rodinu

11sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Újezd (Újezd)

  Za zemřelého Pavla Dorušku, rodinu Mozgvovu a Doruškovu a duše v očistci.

12pátek 14. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Slopné (Slopné)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

13sv. Jindřicha , nebo sobotní památka Panny Marie
 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Drnovice (Drnovice)

  Mše k výročí 125 let hasičského sboru v Drnovicích

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Újezd (Újezd)

  Za + Dagmar Pilařovou, Zdeňka Šafaříka a ochranu PM za živé rodiny

1415. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Drnovice (Drnovice)

  Za + Bohumila a Zdenku Chludovy a + rodinu Novákovou

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Újezd (Újezd)

  Za zemřelého Jana a Hedviku Janošovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Slopné (Slopné)

  Za farníky, zvlášť za 60-níky naší farnosti

15sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Domov seniorů Loučka (Loučka)

  Za + rodiče Janíkovy, živou a + rodinu

16Panny Marie Karmelské
17bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Drnovice (Drnovice)

  Za + Marii a Josefa Kořenkovy, jejich rodiče a živou a zemřelou rodinu.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Slopné (Slopné)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

18čtvrtek 15. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Újezd (Újezd)

  Za +Annu a Josefa Barcuchvy,2 dcery, syna, zetě a živou rodinu

19pátek 15. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Slopné (Slopné)

  Za rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží požehnání pro živou rodinu

20sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
2116. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Slopné (Slopné)

  Za rodiče Marii a Stanislava Petrů, Vladimíra Sedláčka a živou rodinu

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Újezd (Újezd)

  Za + Vlastu a Josefa Knotkovy a duše v očistci

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Drnovice (Drnovice)

  Za farníky

22sv. Marie Magdalény
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Domov seniorů Loučka (Loučka)

  Za + Josefa Nedavašku, rodiče z obou stran a celou rodinu

23sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Drnovice (Drnovice)

  Mši sv. bude sloužit P. Stanislav Trčka

24sv. Šarbela Machlúfa, kněze
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Drnovice (Drnovice)

  Za + Jiřinu Běloňovou v.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Slopné (Slopné)

  Za Vlastu a Josefa Chromčákovi, živou a zemřelou rodinu Chromčákovu a Mikulkovou a Boží požehnání pro celou rodinu.

25sv. Jakuba, apoštola
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Újezd (Újezd)

  Za Marii a Stanislava Hlavičkovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

26sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27sv. Gorazda a druhů
2817. neděle v mezidobí
29sv. Marty
30sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
31sv. Ignáce z Loyoly, kněze
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Drnovice (Drnovice)

  Za + Miroslava Vráblíka, sestru Emílií, bratra Miroslava a Boží požehnání pro celou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Slopné (Slopné)

  ( volná intence )