Kaple Narození Panny Marie

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kaple Narození Panny Marie
O místu:

Kaple Panny Marie Vysocké - Vysoké Pole

Poloha: 18 km východojižně od Zlína, odtud – přes Vizovice, Újezd do Vysokého Pole, kaple – severozápad – 1 km.

Historie poutního místa

Poutní kaple Panny Marie zv. „Vysocká“ s blízkým pramenem dobré vody byla postavena v r. 1748. Pro její provoz byl ustanoven poustevník, který měl za to od majitele broumovského panství deputát. Kaple byla o poutích hojně navštěvována až do doby svého zrušení a zboření v r. 1790. Stalo se tak v rámci josefínských reforem. Mariánský oltář byl převezen z kaple do farního kostela v Újezdě, kde poutě na mariánské svátky pokračovaly spolu s průvody na místo bývalé kaple.
Znovuobnovení kaple je spjato se jménem soukeníka Kolíska z Vizovic, který při pobytu v cizině ztratil ženu a dvě děti. Po návratu domů vedl přísný život (snad jako pokání za nějaký zlý skutek) a z posbíraných milodarů postavil na původním místě nejprve malou kapličku, později zvětšenou do nynější podoby. Představený obce Vysoké Pole se zavázal 30.4. 1875, že obec bude kapli udržovat v dobrém stavu. Svatyně byla vysvěcena 5.6.1876. Ke studánce lidé chodívali pro vodu zejména při dětských nemocech. Na poděkování při uzdravení dítěte zavěšovaly maminky na planou hrušku u studánky dětské košilky.

Pouť: neděle blíže k svátku Narození Panny Marie (8.9.), mše sv.: 11.00 hodin jinak podle dohody.

Místo uskutečnění

N 49°10.98760', E 17°55.43342'

Sdílejte info