Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK
od 14.4. do 21.4.2024 - 16. týden

NEDĚLE 14.4.2024 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Slopné Za živou a + rodinu Svobodu a Pulkrábkovu (P. Mgr. Jan Mach)
09:40 Újezd Za + rodiče Marii a Jaroslava Častulovy, za živé a + členy členy rodiny z obou stran  (P. Mgr. Jan Mach)
11:00 Ploština Za farníky a zvláště za oběti Ploštiny (P. Mgr. Jan Mach)
PONDĚLÍ 15.4.2024 PONDĚLÍ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
00:00 Domov seniorů Loučka Není mše sv. (P. Mgr. Jan Mach)
ÚTERÝ 16.4.2024 ÚTERÝ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 17.4.2024 STŘEDA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:30 Slopné Za Aloise Hořáka, + rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu (P. Mgr. Jiří Ševčík)
18:30 Drnovice Za + rodinu Andrysovu, Hübnerovu a + Milana Vyorala (P. Mgr. Jan Mach)
ČTVRTEK 18.4.2024 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
17:30 Újezd Za Josefa a Annu Barcuchovy, rodiče Mozgvovy, jejich + děti a Boží požehnání (P. Mgr. Jan Mach)
PÁTEK 19.4.2024 PÁTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 Slopné Za Marii a Aloise Opravilovy, 2 syny, 2 snachy, Ludmilou Opravilovu a celou živou rodinu (P. Mgr. Jan Mach)
SOBOTA 20.4.2024 SOBOTA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 Újezd Za + Františku a Karla Urubkovy, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie (s nedělní platností) (P. Mgr. Jan Mach)
NEDĚLE 21.4.2024 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Slopné Za + rodinu Machů, Váňovu a Trunkátovu (P. Mgr. Jan Mach)
09:40 Újezd Za + Aloise Petrů, rodiny z obou stran, dar zdraví a Boží milosti pro celou rodinu (P. Mgr. Jan Mach)
11:00 Drnovice Za + rodiče Kořenkovy a Ludíkovy (P. Mgr. Jan Mach)
  • Dnes 14.4. je 3. neděle velikonoční. Mše sv. v 11.00 hod. nebude v Drnovicích, ale v kapli Bolestné Panny Marie na Ploštině. 
  • V pondělí 15.4. mše sv. v Loučce nebude. Budu až do čtvrtku na duchovních cvičeních na Slovensku. Mše sv. ve středu ve Slopném a v Drnovicích jsou zajištěny.
  • V sobotu 20.4. bude po mši sv. adorace a příležitost ke svátosti smíření. 
  • V sobotu 20.4. v 11.00 hod. ve Slavičíně uzavřou manželství Mgr. Jan Váňa ze Slopného a Anna Kuželová z Lipové. 
  • V neděli 21.4. je 4. neděle velikonoční. Odpoledne bude od 13. hod. na Ploštině pietní akt u Památníku odboje.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY