Pozvánka

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku v sobotu 4. února 2017.

Podrobnosti zde

Pokud se naplní autobus, odjezd z Drnovic je v 6.30 hod a cena 250 Kč.
Pokud nás bude málo, budeme se muset spojit s jinou farností, takže se čas odjezdu i cena se může mírně lišit.

Rubriky: Pozvánky |

Večer chval

14-01-2017-ujezd-u-valasskych-klobouk

Rubriky: Pozvánky |

Pozvánky CREDO

Milí přátelé,
srdečně Vás zdravíme v novém roce, do kterého Vám vyprošujeme Boží požehnání. Zasíláme Vám pozvánky na zajímavé akce, které jsme pro Vás připravili na začátku tohoto roku. Hosty budou např. otec Marián Kuffa, jáhen Jan Špilar a také brněnský pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Ve Zlíně se uskuteční kurzy Alfa. Na všechny akce srdečně zveme Vás i Vaše blízké:

Od 17. ledna 2017, Zlín
KURZ ALFA
Evangelizační kurz, který je určen především pro hledající, bude probíhat v budově Regina. Pozvěte své známé na tato podvečerní tematická setkání. Mohou zde zažít společenství, poznat základy křesťanství a nechat se oslovit Pánem. Více informací zde.
Přihlašovat se můžete na emailu alfa.zlin@email.cz. Celý příspěvek

Rubriky: Pozvánky |

Pozvánka

go-extreme

Rubriky: Pozvánky |

Tříkrálová sbírka 2017

www-trikralovasbirka-cz_2Stejně jako v minulých letech i letos můžeme v období od 1. do 15. ledna 2017 potkat v ulicích koledníky Tříkrálové sbírky. V naší farnosti proběhne v sobotu 7. ledna 2017. Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity (u nás Charita Slavičín) často ve spolupráci s farnostmi, školami nebo různými mládežnickými organizacemi.

V roce 2000 byla uspořádána první novodobá dobročinná sbírka s tříkrálovým koledováním v olomoucké arcidiecézi. Po úspěchu této sbírky, kdy se vybralo 8 414 699 Kč, se další rok zapojily do tohoto projektu všechny diecéze. Letos proběhne tedy už 17. ročník Tříkrálové sbírky. Každým rokem se její výnos zvyšuje, minulý rok koledníci vykoledovali rekordních 96 029 404 Kč.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Z daru, který dárce vhodil koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo v regionu, kde byl dar vybrán, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % na režie sbírky.

Finanční dar pro tuto sbírku je možné odevzdat hotově do zapečetěné kasičky koledníkům Tříkrálové sbírky, poslat převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777) nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč.

Tento dobročinný projekt by nebylo možné uskutečnit bez velkého množství velkých i malých dobrovolníků, kteří se každoročně vydávají do domácností po celé České republice.

Velké díky patří všem, kteří se aktivně zapojí do Tříkrálové sbírky letošní rok i všem dárcům.

Rubriky: Pozvánky |