Pečení a prodej „misijních koláčů“

Na příští týden připadá Misijní neděle – modlíme se s celou církví za misie a misionáře. U oltáře Božského Srdce je k tomu účelu nástěnka. Příští neděli bude sbírka na misie.

Skupinka nadšených žen v naší farnosti se rozhodla pro u nás zatím netradiční podporu Papežského misijního díla a to PEČENÍM a PRODEJEM „misijních koláčů“ za dobrovolnou cenu. sv. S nedělní odpolední kávou budou určitě chutnat.

Prosíme tedy ochotné maminky a babičky, aby doma napekly – koláčky, bábovky, perníčky (a i nějaké jiné buchty) a své dobroty přinesly na faru v sobotu 19.10.2019 od 13.00 do 14.00 hod. Tam se budou balit. Výtěžek z prodeje, který bude u kostela v Újezdě po každé nedělní mši sv. odešleme na patřičnou adresu PMD.

UPOZORNĚNÍ!
Akce se týká příští neděle, nezapomeňte si vzít kromě obnosu na sbírku také něco na pečivo.

Děkujeme předem za pomoc! Případné dotazy u katechetky p. Ambrůzové.

Rubriky: Oznámení, Pozvánky | Napsat komentář

Večery chval

V sobotu 12. října 2019 bude ve farním kostele večer chval s obvyklým pořadem místo minulé soboty.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vyhlašujeme fotosoutěž farnosti

Podrobnosti k soutěží naleznete zde

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Foto ze mše svaté na Ploštině

O svátku Panny Marie Bolestné byla sloužena mše svatá na Ploštině.

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Foto z vysocké poutě

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář