Foto ze mše svaté Za oběti Ploštiny

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Foto ze slavnosti Božího Těla

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Nové společenství mladých

V naší farnosti právě vzniká nové společenství mladých. Jsou zváni všichni od 15 let, aby se připojili. První setkání bude příští týden v pátek 25. 05. v 19.30 v Újezdě na faře. (Více informací naleznete zde)

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉHO JANA BOSCA

je křesťansky orientovaná škola, která poskytuje vzdělání v tříletých učňov-ských oborech a dvouletých oborech nástavbového studia v oblasti zemědělství a lesnictví. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké.

Škola zahajuje výuku 1. 9. 2018. Již v letošním školním roce lze podat přihlášku do zvoleného učebního oboru. Nástavbové studium bude otevřeno ve školním roce 2021/22.

Škola je otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni přijmout a respektovat její křesťanské hodnoty. Nachází se v Kroměříži v areálu Na Lindovce. Pro žáky ze vzdálenějších oblastí je připraveno ubytování ve vlastním domově mládeže v Pavlákově ulici. Objekty pro realizaci odborného výcviku jsou v Kroměříži – Zámečku, ve Chvalčově a Kroměřížských zahradách.

Více naleznete zde

Ředitel Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oborů
41-51-H/01 Zemědělec – farmář,
41-56-H/01 Lesní mechanizátor
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů.

Uzávěrka přihlášek je 18. května 2018.

Termín konání přijímacích pohovorů pro výše uvedené obory vzdělání je 29. 5. 2018.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
– obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní: 20 uchazečů
– obor vzdělání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní: 15 uchazečů
– obor vzdělání 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní: 20 uchazečů

Podrobnosti zde

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Večer chval

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář