Foto z křížové cesty přírodou ve Vysokém Poli

Rubriky: Nezařazené |

Foto z klepačování ve Slopném

Rubriky: Nezařazené |

Velikonoce

Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Večeře Páně v 17.oo hodin.

Na Velký pátek odpoledne v 15.00 hodin budou obřady Velkého pátku na památku utrpení a smrti Páně. Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Večer ve 20.00 hodin bude společná pobožnost křížové cesty a korunka k Božímu milosrdenství.

Obřady Veliké noci na Bílou sobotu začnou v kostele v Újezdě v 19.30 hodin večer.   

O neděli velikonoční budou mše svaté jako v neděli. Odpoledne o 14:30 hodin bude mše svatá v kapli v domově důchodců v Loučce.

Rubriky: Oznámení |

Křížová cesta přírodou

V neděli 25.3.2018 bude pobožnost křížové cesty přírodou ve Vysokém Poli. Průvod vyjde ve 13.00 hodin z rozcestí na Drnovice. U zvonice počká na příjezd autobusu od Újezda Zakonční pobožnosti bude v kapli Panny Marie Vysocké. V kostelích pobožnost nebude.

Rubriky: Pozvánky |

Poděkování

Rubriky: Oznámení |