PŘÍPRAVA NA SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Schůzky rodičů žáků, kteří se připravují k prvnímu svatému přijímání začnou ve druhé polovině měsíce ledna.

Děti budou mít v sešitě do náboženství pozvánku pro rodiče. Prosíme rodiče, aby dětem pravidelně kontrolovali sešity a aby těmto setkáním věnovali pozornost.