POSTNÍ DOBA PRO OSTATNÍ

Kdo bude chtít může se podílet na následující aktivitě během postní doby.

Pro ně je připravena tabule se symboly a kapkami vody, protože hlavním motivem letošní postní doby je KŘEST.
Je to příležitost k tomu, abychom znovu objevili dar křtu, jeho velikost a krásu, abychom si uvědomili, že skrze křest patříme do velké Boží rodiny, že máme vydávat svědectví o své víře a směřovat k obnově křestního slibu.

Provedení:

Každou postní neděli bude vystaven na nástěnku jeden symbol, který bude souviset s evangeliem i s tématem křtu, skrze něj si zopakujeme, co všechno křest znamená. Postupným přidáváním symbolů vznikne na nástěnce určitý obraz.
Účast na této aktivitě spočívá v přilepení vystřižené kapky vody na určené místo v obrazu, tím přiznáme, že patříme ke Kristu, že patříme do společenství pokřtěných.

Domů si odnesete drobnost,která bude připomínat dané téma.