FARNÍ RADA

Ekonomická a pastorační rada farnosti Újezd u Val. Klobouk

Členové jmenování farářem (z důvodu covidu se volby nekonaly):

Rada ekonomická i pastorační aktualizována dne 10. října 2020 a doplněna 10. září 2022

Na webových stránkách aktualizováno dne 24. 2. 2023

Ekonomická rada:                       

 1. Častulík Miroslav                  Drnovice
 2. Hlavica Stanislav                   Vysoké Pole
 3. Januška Karel                        Újezd
 4. Kolařík Josef st.                     Slopné
 5. Kořenek Vladimír Ing.         Vysoké Pole
 6. Petrů Pavel                             Loučka
 7. Raška Josef                            Újezd

Pastorační rada:                             

 1. Fojtíková Marcela Mgr.         Drnovice
 2. Heinz Pavel Mgr.                    Slopné
 3. Honková Anna                        Drnovice
 4. Maček Pavel                            Loučka
 5. Pavelková Gabriela Mgr.      Slopné
 6. Trčková Jana Mgr.                Loučka
 7. Váňová Jarmila Ing.              Slopné

Členové pastorační rady z titulu funkce:

 Akolyté:                Černobila Robert
                                   Heinz Pavel Mgr.
                                   Machů Josef
                                   Pavelka Ondřej
                                   Pavelka Petr
                                   Soukup Jiří
                                   Soukup Martin
                                   Soukup Václav
                                   Večeřa Robert

Zástupce Charity       Velísek Radek

Katecheti:             Ambrůzová Marie
                                    Heinzová Dagmar
                                    Rašková Zdeňka Mgr.

Kostelníci:             Častulík Josef
                                     Hlavičková Marie

Varhaníci:             Kubíčková Gabriela  
                                    Šůstek Jaroslav Mgr.
                                    Váňa Jan Mgr.
                                   Vašička Kamil Mgr.

                                                                                                                                                                                       Jan Můčka, farář