FARNÍ RADA

Členové jmenovaní na základě voleb dne 16. října 2016 :

Ekonomická rada:    
1.  Častulík Miroslav                  Drnovice
2. Hlavica Stanislav                   Vysoké Pole
3. Januška Karel                         Újezd
4. Kolařík Josef  st.                    Slopné
5. Kořenek Vladimír Ing.           Vysoké Pole
6. Petrů Pavel                             Loučka
7. Ptáček Miroslav                     Vysoké Pole
8. Raška Josef                            Újezd

Členové pastorační rady naší farnosti:

1.    Fojtíková Marcela Mgr. , Drnovice
2.    Heinz Pavel Mgr. ,  Slopné
3.    Hlavičková Věra, Loučka
4.    Honková Anna,  Drnovice
5.    Maček Pavel, Loučka
6.    Pavelková Gabriela Mgr., Slopné
7.    Trčková Jana, Loučka
8.    Váňová Jarmila Ing. ,  Slopné

Členové z titulu funkce :

Akolyté:  

Černobila Robert
Heinz Pavel Mgr.
Machů Josef
Pavelka Petr
Soukup Jiří
Soukup Václav
Večeřa Robert

Zástupce Charity: Velísek Radek

Katecheti:

Ambrůzová Marie
Heinzová Dagmar
Rašková Zdňka  Mgr.

Kostelníci:

Častulík Josef
Hlavičková Marie
Machů Františka

Varhaníci:  

Čech František
Váňa Jan

P. Jan Můčka, farář

Členové volební komise:

Jiří Soukup
Františka Machů
Lucie Machů