DĚTSKÉ MŠE

Mše svaté zaměřené pro děti budou :

  • ve středu 27.04.2011 v 18.30 hodin ve Slopném
  • v pátek 29.04.2011 v 15,20 hodin v kostele Sv.Mikuláše v Újezdě

Vždy jednou za 14 dnů. Začátek je 12. – 14. ledna.

Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče.


Pravidelné dětské mše jsou konány pravidelně 1x za 14 dnů:
Slopné:                      středa 18.30
Horní Lhota:            čtvrtek 16.00
Újezd:                        pátek v 15.20


Na mších sv. pro děti v pátek nám chybí zpěváčci. Kdo by chtěl zpěvem chválit Pána Boha a dělat radost sobě i ostatním, bude srdečně vítán na  schůzkách  Scholičky.  V případě zájmu dětí i rodičů se nácvik  uskutečňuje  vždy v pondělí v 15.15 v dolním sále na faře v Újezdě .

První zkouška v roce 2011 bude v pondělí 10.01.2011 v 15,15 hodin.
M. Ambrůzová, katechetka.