MŠE 2018

04

Objednávka mší svatých na rok 2018

Mše svaté Újezd 2018 (aktualizováno 12.10.2018 0 hodin)

Datum, čas a místo mše

Úmysl mše

Pokud by požadovaný termín byl obsazený, žádám náhradní
(možno uvést i více, případně uvést: zařadit na kterýkoliv volný den)

Objednává
Jméno a příjmení

Adresa, telefon

Váš email