MŠE 2019

Objednávka mší svatých na rok 2019

Mše svaté Újezd 2019 (aktualizováno 17.10.2019 0 hodin)

Upozornění:

Tímto způsobem se neobjednávají mše sv. pro kapli v Domově důchodců v Loučce.  Tam je původní způsob – lístky, které je možné si vyzvednout přímo v kapli. 

Datum, čas a místo mše

Úmysl mše

Pokud by požadovaný termín byl obsazený, žádám náhradní
(možno uvést i více, případně uvést: zařadit na kterýkoliv volný den)

Objednává
Jméno a příjmení

Adresa, telefon

Váš email