Rok 2022

Amoris Laetitia - Újezd

V neděli 20.3. v 15 hodin se v našem farním kostele sv. Mikuláše uskutečnilo v rámci roku rodin další setkání děkanátního projektu Amoris Laetitia. Jedná se o projekt, ve kterém byly postupně ve všech farnostech děkanátu prezentována témata týkající se manželství a rodinných vztahů. Pro naši farnost bylo vybráno téma – Láska, která se stává plodnou. Součástí setkání jsou tedy přednášky na téma rodinného života, svědectví manželů a hlavně společná adorace.

Ploština k Panně Marii Bolestné

V pátek 8. 4. 2022 byla sloužena mše svatá k Panně Marii Bolestné a za oběti válek.

KC přírodou Vysoké Pole

V neděli 10. 4. 2022 se konala tradiční křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli. Za krásné aprílového počasí se sešlo několik desítek věřících ke společné modlitbě, která byla obětována také za ukončení konfliktu a oběti války na Ukrajině.

Ploština mše svatá

V neděli 24. 4. 2022 byla sloužena v 11 hodin mše svatá na Ploštině za oběti války.

Ploština červen 2022

V neděli 26. 6. 2022 byla sloužena mše svatá na Ploštině za oběti Ploštiny a jejich živé i zemřelé příbuzné.

Vysocká pouť 2022

V neděli 11.9.2022 se uskutečnila pouť k Panně Marii "vysocké". Mši sloužil otec Jan Můčka.