Rok 2021

  • Třikrálová sbírka
Biřmování 21.3.2021

V neděli 21. 3. 2021 se v naší farnosti udělovala svátost biřmování. Svátost biřmování udělil Mons. Antonín Basler. Z důvodu omezení počtu věřících na bohuslžbě, byla svátost udělena pouze pouze za účasti nejbližší rodiny.

Křížová cesta ve Vysokém Poli 2021

V neděli 28.03.2021 se uskutečnila křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli.

Mše svatá za hasiče

V neděli 25. 4. 2021 se uskutečnily dvě mše svaté na hasiče naši farnosti - z obcí Drnovice, Vysoké Pole, Újezd, Loučka a Slopné.

Ploština pouť 2021

Mše svatá na Ploštině v neděli 27. června v 11.00 hodin za umučené na Ploštině a jejich rodiny.

Oslava Loučka 2021

V neděli 15. 8. 2021 se uskutečnily Oslavy 760 let od první písemné zmínky obce Loučka. Mše svatá byla ve 14:00 hodin s novokněžským požehnáním P. Dominika Kováře a žehnáním prostoru pro kapli.

Slopné 2021 - oslava 760.výročí

V neděli 22. 8. 2021 se uskutečnily Oslavy 760 let od první písemné zmínky o obci Slopné a 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Slopné. Mše svatá v 11.00 hodin za účasti otce biskupa Antonína.

Hody Vysoké Pole 2021

V neděli 12. 9. 2021 se uskutečnily oslavy 760 let od první písemné zmínky o obci Vysoké Pole a Vysocké hody. Mši svatou u kaple Panny Marie "Vysocké" v 11.00 hodin sloužil otec Víťa Hlavica - rodák z Vysokého Pole.

Pouť Ploština 2021

V neděli 19. září 2021 byla pouť k Panně Marii Bolestné na Ploštině . Mše svatá byla sloužena otcem Janem Můčkou v 11.00 hodin.

Pouť chlapů 2021

V sobotu 13. listopadu 2021 se po roční odmlce způsobené koronovirem uskutečnila tradiční pouť chlapů.

Lidové misie 2021

Ve dnech 19.-28.11.2021 se uskutečnily Lidové misie v naší farnosti, které vedli duchovní synové sv. Vincenta de Paul z Loštic.

Putování k Panně Marii Vysocké 2021

Ve čtvrtek 30.12.2021 se uskutečnilo putování k Panně Marii Vysocké. Putování bylo zakončeno v kapli mší svatou obětovanou za rodiny naší farnosti.

Děkovná mše svatá u kaple sv. Františka 2021

V pátek 31.12.2021 se uskutečnil Silvestrovský výšlap ke kapli sv. Františka. U kaple sloužil vizovický děkan P. Vít Hlavica mši svatou. Bylo krásné zakončit rok putováním, modlitbou, děkovnou mší svatou a svatým přijímáním.