Rok 2021

Biřmování 21.3.2021

V neděli 21. 3. 2021 se v naší farnosti udělovala svátost biřmování. Svátost biřmování udělil Mons. Antonín Basler. Z důvodu omezení počtu věřících na bohuslžbě, byla svátost udělena pouze pouze za účasti nejbližší rodiny.

Křížová cesta ve Vysokém Poli 2021

V neděli 28.03.2021 se uskutečnila křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli.

Mše svatá za hasiče

V neděli 25. 4. 2021 se uskutečnily dvě mše svaté na hasiče naši farnosti - z obcí Drnovice, Vysoké Pole, Újezd, Loučka a Slopné.