Rok 2020

Tříkrálová sbírka 2019 VP

Dne 4.1.2019 se uskutečnila již tradiční tříkrálová sbírka ve Vysokém Poli.

Ploština 2020

Dne 28.06.2020 byla sloužena vzpomínková mše svatá na Ploštině.

Pouť u kaple sv. Františka 2020

V neděli 26.07.2020 byla sloužena mše svatá u kapličky sv. Františka v lese mezi Újezdem a Vizovicemi  Mši svatou sloužil P. Antonín Klaret Dabrowski OFM z Uherského Hradiště.

Vysocké hody 2020

Za nepříznivého počasí se v neděli 6. 9. 2020 se uskutečnila již tradiční pouť k Panně Marii Vysocké.

Pohřeb kaplana Pavla Jagoše

V úterý 22. září 2020 proběhlo poslední rozloučení s naším kaplanem Pavlem Jagošem při mši svaté ve farním kostele v Lipově a poté bylo jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.