Rok 2019

  • Křížová cesta ve Vysokém Poli
Pletení dek

Křížová cesta ve Vysokém Poli 2019

V neděli 14.4.2019 se uskutečnila tradiční křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli. Poutníci se vydali od zvonice ke kapli Panny Marie Vysocké. Jednotlivá zastavení křížové cesty byla inspirována slovy svatého Jana Pavla II. o rodině.

Pout u Chladne studny 2019

V neděli 19.5.2019 se uskutečnila pouť u Chladné studny.

Pouť na Ploštině 2019

V neděli 30.6.2019 byla na Ploštině vzpomínková pouť. Mše svatá v 11.00 hodin byla obětována za umučené na Ploštině a jejich příbuzné.

Pouť ve Slopném 2019

V neděli 14.7.2019 se uskutečnila tradiční slopenská pouť. Hlavním celebrantem byl novokněz P. Miroslav Váňa OT rodák ze Slopného. Kazatelem byl P. Martin Bětuňák. Na závěr bylo uděleno novokněžské požehnání.

Pouť ke kapli sv.Františka

V neděli 28.7.2019 se konala u kaple svatého Františka děkovná mše svatá za poutníky a dobrovolníky tohoto poutního místa. Při mši svaté jsme vzpomněli na + Radka Hlavičku který se velmi zasloužil o obnovu tohoto poutního místa.

Vysocké hody 2019

V neděli 8.9.2019 byla vysocká pouť. Mše svatá u kapličky byla sloužena P. Janem Můčkou v 11.00 hodin.

Mše svatá na Ploštině 2019

V neděli 15.9.2019, o svátku Panny Marie Bolestné, byla sloužena mše svatá v kapli na Ploštině.

Pouť chlapů 2019

Valašský Betlém

Dne 26.12.2019 bylo uvedeno valašský Betlém ve Slopném.

Betlém v Újezdě

Dne 28.12.2019 v Újezdě byl představen valašský Betlém.

Dekovna poboznost u kaple sv.Frantisku 2019

Dne 31.12.2019 se uskutečnila na sv.Františku děkovná pobožnost.