Rok 2018

KC přírodou

25.3.2018 se uskutečnila křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli.

Ploština 2018

Den poděkování Loučka 2018

Dne 5.7.2018 v 16 hodin jsme slavili mši svatou na místě připravované stavby kaple sv. Jana Pavla II. Mši sloužil P. Jan Svozílek, novokněz Arcidiecéze Olomoucké a po mši bylo uděleno novokněžské požehnání.

Pouť ke svatému Františkovi

Mše u kapličky sv. Františka V neděli 29. července 2018 se konala v lese mezi Újezdem a Vizovicemi poutní mše u obnovené kapličky sv. Františka. Mši sv. za všechny farníky a poutníky, kteří se zde sešli z různých farností, sloužil P. Vít Hlavica, farář farnosti Vizovice a zároveň děkan děkanátu Vizovice.

Vysocké hody

Pouť chlapů 2018

Před slavností Ježíše Krista Krále proběhl již 12.ročník tradiční pouti chlapů z Loučky na Svatý Hostýn.

Silvestrovská pouť 2018

Na konci kalendářního roku se uskutečnila u kaple sv.Františka děkovná mše svatá, kterou sloužil P. Vít Hlavica. Za krásného zimního počasí se zúčastnilo této pobožnosti asi 150 poutníků z farnosti Vizovice, Újezd a z okolních farností.