Rok 2017

Ploština 2017

Dne 23.4.2017 se uskutečnila vzpomínková mše svatá na Ploštině.

Pouť hasičů 2017

Dne 29.4.2017 se uskutečnila tradiční pouť hasičů na Svatém Hostýně.

Farní den 2017

Za slunečného počasí se v sobotu 25.6.2017 uskutečnil farní den.

Pouť na Ploštině 2017

Dne 25.6.2017 byla vzpomínková slavnost na Ploštině. Mši svatou sloužil ThMgr. P. Marek Martiška MIC.

Hody Vysoké Pole 2017

V neděli 10.9.2017 se konala u kaple Panny Marie vysocké ve Vysokém Poli tradiční hodová mše svatá. Hlavním celebrantem byl Mons. Josef Hrdlička, koncelebrovali P.Strbák, P. Vít Hlavica a děkan Jan Můčka.

Pouť chlapů 2017

V sobotu 25.11.2017 se uskutečnil již 11. ročník Pouti chlapů z Loučky na Svatý Hostýn. Přes 60 statečných mužů se vydalo na pouť téměř 40 km dlouhou, kterou obětovali za své rodiny a také nesli prosby ostatních farníků.

Putování k Panně Marii Vysocké

V sobotu 30.12.2017 se uskutečnilo tradiční putování k Panně Marii Vysocké. Za krásného zimního počasí se putování zúčastnilo několik desítek poutníků. V kapli pak byla sloužena mše svatá.