Rok 2017

KC přírodou 2017

Ploština 2017

Dne 23.4.2017 se uskutečnila vzpomínková mše svatá na Ploštině.

Pouť hasičů 2017

Dne 29.4.2017 se uskutečnila tradiční pouť hasičů na Svatém Hostýně.

Farní den 2017

Za slunečného počasí se v sobotu 25.6.2017 uskutečnil farní den.

Pouť na Ploštině 2017

Dne 25.6.2017 byla vzpomínková slavnost na Ploštině. Mši svatou sloužil ThMgr. P. Marek Martiška MIC.

Komentáře nejsou povoleny.