Rok 2016

Vánoční koleda

V neděli 17.1.2016 k nám dojel farní divadelní spolek VOSA vedený Tomášem Justem. V kulturním domě v Loučce jsme shlédli Vánoční koledu na motivy povídky Ch. Dickense.

KC Vysoké Pole 2016

Dne 20.3.2016 se uskutečnila křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli.

Mše svatá Ploština 2016

Dne 17.4.2016 v 11 hodin byla vzpomínková mše svatá na Ploštině u příležitosti 71.výročí.

Pouť hasičů 2016

V sobotu 30.4.2016 se na Svatém Hostýně uskutečnila XXIII. Mezinárodní hasičská pouť.

1.ročník dne farností

V sobotu 21.5.2016 se uskutečnil 1.ročník dne farností (újedzdské a hornolhotské).

Boží tělo 2016

Děkanátní pouť - Velehrad 2016

V sobotu 4.6.2016 se uskutečnila na Velehradě pouť našeho děkanátu za účasti otce arcibiskupa.

Pouť Lidice 2016

V sobotu 11.6.2016 se uskutečnila pouť do Lidic ke hrobu P. Jana Pavelky - rodáka z Loučky.

Ploština 2016

V neděli 19.6.2016 se uksutečnila "Valašská pouť". Letní vzpomínka na oběti ploštinské tragédie. Mše svatá bude v 10.30 hodin. Hlavním celebrantem bude otec Edward Tomczyk z Brumova.

Kaple_svaty_Frantisek

Dne 31.7.2016 proběhlo znovu svěcení rekonstruované kapličky "U Františka".

Pouť na Hložci

V neděli 31.7.2016 se uksutečnila tradiční pouť na Hložci.

Vysocká pouť 2016

V neděli 11.9.2016 se uskutečnila za slunenčého počasí tradiční Pouť k Panně Marii Vysocké.

Pouť chlapů 2016

19.-20.11.2016 se uskutečnil již 10.ročník Pouti chlapů. I když počasí nepřálo, přesto se pouti zúčastnilo 65 chlapů.

Zdobení kostela 2016

Ve čtvrtek 22.12.2016 proběhlo zdobení kostela v Újezdě.