Rok 2015

Putovani_krize_2015

Postní putování kříže dne 1.3.2015 Újezd --- Loučka --- Slopné --- Sehradice --- Dolní Lhota

KC Vys.Pole 2015

Na Květnou neděli se uskutečnila křížová cesta ve Vysokém Poli

Ploština 2015

V neděli 19.4.2015 se konala na Ploštině v kapli Panny Marie Bolestné vzpomínková mše svatá za oběti umučené na Ploštině a jejich příbuzné.

Mse_hasici_VP_2015

V neděli 3.5.2015 byla ve Vysokém Poli mše svatá za živé i zemřelé členy hasičského sboru.

Pouť u chladné studny

Římskokatolická farnost Vizovice Vás v neděli 17. května 2015 uskutečnila Pouť u Chladné studny. Mši svatou v 15:00 hodin sloužil P. Mgr. Karel Janíček farář ve Valašských Kloboukách.

Diecézní eucharistický kongres Olomouc

Diecézní vyvrcholení letošního Národního eucharistického kongresu se v pátek a sobotu 15.–16. května 2015 uskutečnilo v Olomouci. Program pamatoval na děti navštěvující výuku náboženství, na mladé lidi i na všechny věřící a celkem se ho zúčastnilo přes šest tisíc lidí. Během kongresu byl také ohlášen vznik diecézního společenství adorátorů.

Prvni svate prijimani 2015

V neděli 31.5.2015 přijalo 17 dětí první svaté přijímání.

Ploština 2015

V neděli 21.6.2015 proběhla v novém termínu Valašská pouť na Ploštině. Mši svatou sloužil generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Ňuzík.

Farní tábor 2015

Pouť na Klášťov 2015

V pondělí 28.92015 se uksutečnila pouť na Klášťov. P. Stanislav Trčka zde sloužil mši svatou. Akce byla zakončena opékáním špekáčků.

Pout chlapu 2015

Koncert ZUŠ Slopné

Dne 20.12.2015 se uskutečnil v kostele sv.Rocha vánoční koncert žáků ZŠ Slopné a Sehradice, žáků ZUŠ Luhačovice.

VIVAT RYBA

U příležitosti oslav čtvrtmilénia od narození Jana Jakuba Ryby se v neděli 27.12.2015 se uskutečnil koncert v kostele sv.Rocha ve Slopném.