Rok 2014

  • Tři králové
Tříkrálová sbírka 2014

Dne 4.1.2014 se uskutečnila tříkrálová sbírka v naší farnosti.

KC Vysoke Pole 2014

Na Květnou neděli 13.4.2014 se ve Vysokém Poli konala pravidelná křížová cesta přírodou. I přes nepřízeň počasí se sešlo několik desítek poutníků.

Klepači ve Slopném

Zvony odletěly do Říma a jejich práci převzali v našich obcích ogařii, kteří procházejí celými dědinami a různými nástroji (trakače, vrkače, klepače) klepou.

Ploština 2014

V neděli 27.4.2014 se v kapli na Ploštině konala vzpomínková mše svatá ze upálené oběti na Ploštině a jejich rodiny.

Hasici Slopne 2014

SDH Slopné na 21. hasičské pouti na sv. Hostýně dne 26.4.2014

Svěcení hasičského auta Slopné

Svěcení hasičského auta dne 27.4.2014 ve Slopném.

Mše hasiči VP

V neděli 4.5.2014 se konala mše svatá u příležitosti 105. výročí založení hasičského sboru ve Vysokém Poli.

Včelaři na Hostýně

Včelaři ze Slopného, Sehradic, Dolní Lhoty a Horní Lhoty 25.května 2014 na své pouti na sv. Hostýně

Prvokomunikanti 2014

První svaté přijímání se uskutečnilo 15.6.2014 v kostele sv.Mikuláše v Újezdu.

Pouť rodin Hostýn

V sobotu 21.6.2014 se zúčastnily rodiny z naší farnosti pěší pouti na Hostýn.

Ploština 2014

V neděli 27.7.2014 byla na Ploštině vzpomínková pouť. Mše svatá byla obětována za umučené na Ploštině a jejich živé i mrtvé příbuzné.

Vysocké hody 2014

V neděli 7.9.2014 byla sloužena mše svatá u kaple ve Vysokém Poli.

Pouť chlapů 2014

V sobotu 22.listopadu 2014 se uskutečnila již tradiční chlapská pouť z Loučky na Svatý Hostýn. Skupinka více než 40 mužů z újezdské, hornolhotské i dalších farností při zastaveních rozjímala o různých archeotypech mužů a zároveň část z nich nesla přímluvy našich farníků a za ně obětovala svoji cestu.

Biřmování 2014

Dne 29.11.2014 v naší farnosti proběhla slavnost udělování svátosti biřmování. 50 mladých lidí přijalo z rukou otce arcibiskupa svátost křesťanské dospělosti.