Rok 2013

  • Živý Betlém
Křížová cesta přírodou

Na Květnou neděli dne 24.03.2013 se uskutečnila již tradiční křížová cesta Vysokým Polem.

Pouť hasičů 2013

Oslava patrona hasičů sv. Floriána dne 27.4.2013 na Svatém Hostýně. v neděli 28.4.2013 i mše svatá ve Slopném

Pouť Slopné 2013

V neděli 14.07.2013 byla ve Slopném výroční slavnost posvěcení kostela – velká pouť. Při ní otec generální vikář posvětil pro kostel ve Slopném dva nové zvony.

Vesnice roku - Vysoké Pole

V neděli 4.8.2013 se uskutečnila mše svatá ve Vysokém Poli u příležitesti vyhlášení Vesnice roku 2013. Vysoké Pole soutěž vyhrálo krajskou soutěž Vesnice roku 2013.

Slopné - patroncinium

V neděli 18.8.2013 se uskutečnila pouť k patronovi slopenského kostela.

Pout Vysoké Pole

Dne 8.9.2013 se uskutečnila puť u kaple ve Vysokém Poli.

Sveceni sochy Loucka

Dne 28.09.2013 proběhlo v Loučce svěcení nové sochy svatého Václava na návsi.

Zvednutí zvonů ve Slopném

Zvednutí zvonů Svatý Florián a Svatý Roch na věž kostela - 12.11.2013

Pouť chlapů 2013

Dne 23.11.2013 se uskutečnila již tradiční pouť chlapů na sv. Hostýn