Rok 2011

Třikrálová sbírka 2011

Dne 08.01.2011 proběhla v naší farnosti Tříkrálová sbírka v obcích Slopné, Loučka, Újezd, Vysoké Pole a Drnovice

Duchovní obnova

Dne 12.3.2011 proběhla duchovní obnova v Újezdě, kterou vedl P. Josef Čunek SJ.

Svěcení KC ve Vysokém Poli

Dne 10.04.2011 proběhlo ve Vysokém Poli svěcení křížové cesty za účasti otce biskupa Josefa Hrdličky.

18. pouť hasičů

Pouť hasičů na Svatém Hostýně bude v sobotu 30. dubna.

Boží Tělo

V neděli 26.06.2011 se uskutečnila slavnost Božího Těla v Újezdě.

Odpoledne prvokomunikantů

V neděli 10.4.2011 proběhlo odpoledne prvokomunikantů.

Pouť ve Slopném

Dne 10.07.2011 proběhla slavnostní mše svatá u příležitosti 15.výročí posvěcení kostela ve Slopném - Slopenská pouť.

Prázdninové setkávání na faře

Od 11.07 do 15.07 se uskutečnil první prázdninový denní tábor na faře. V počtu 36 dětí a 5 vedoucích a 3 instruktoři.

Pouť Ploština 2011

Dne 31.07.2011 se uskutečnila tradiční Valašská pouť na Ploštině za účasti otce Romana Janáče, rodáka z Lačnova. I za nepříznivého počasí se sešli farníci, aby byli přítomni mši svaté za oběti Ploštiny.

Stavění kříže ve Slopném

U příležitosti výročí 15 let kostela a 750 let obce darovali věřící ze Slopného.

750 let Slopné

Dne 21. 8. 2011 proběhly oslavy 750. let obce Slopné za účasti biskupa J.Hrdličky

Pouť ve Vysokém Poli

Dne 11.9.2011 se uskutečnila mše svatá u kaple ve Vysokém Poli.

750 let obce Újezd

V neděli 28.08.2011 byla v Újezdě slavnost 750. výročí první zprávy o obci. Děkovná mše svatá byla v 10.30 hodin přenášena televizí NOE.

Svatý Mikuláš

Dne 4.12.2011 si děti naší farnosti připravili scénku o sv.Mikulášovi. Po ní do našeho kostela zavítal sv.Mikuláš.

Putování 2011

Dne 27.12.2011 se uskutečnilo již tradiční putování k Panně Marii Vysocké.

Pouť chlapů

Na svátek Krista Krále (19.-20.11.2011) se uskutečnila již tradiční pouť chlapů na Svatý Hostýn.