ROK 2010

Tři králové

Pouť hasičů

17. pouť hasičů na sv. Hostýn, pro SDH Slopné to byla již 16. pouť - 24. 4. 2010

Ploština 2010

Pouť chlapů 2010

Dne 20.-21.10.2010 se uskutečnila Pouť chlapů z Loučky na Sv. Hostýn. Zúčastnilo se celkem 30 chlapů.

Divadlo 05.12.2010

Dne 5.12.2010 v kostele v Újezdě sehráli děti divadlo, věnované svatému Mikulášovi.

Svatý Mikuláš

Dne 5.12.2010 navštívil kostel v Újezdě svatý Mikuláš a nadělil dětem dárky.

Koncert ZUŠ v kostele sv. Anežky v Drnovicích

Dne 18.12.2010 se v kostele sv.Anežky v Drnovicích uskutečnil tradiční vánoční koncert ZUŠ Valašské Klobouky pod vedením Jany Bodlákové.

Koncert Táni Janošové

V neděli 29. srpna 2010 v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Újezdě zazpívala naše újezdská rodačka Táňa Janošová (mezosoprán) za doprovodu varhaníka Jiřího Šóna z Vizovic. Na programu byly duchovní díla z děl našich českých autorů Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a Zdeňka Lukáše.

Dětská vánoční pobožnost 2010

Děti z naší farnosti přivítaly narození Ježíška na Štědrý den při odpolední pobožnosti ve farním kostele svatého Mikuláše formou scénky o narození Ježíška v Betlémě.

Vánoční putování - Vysoké Pole

Dne 27.12.2010 se uskutečnilo již sedmé putování k Panně Marii Vysocké.

Vánoční pásmo - Slopné

Dne 23.12.2010 proběhlo pod názvem \"Vánoční pásmo dětí u jesliček\" v kostele sv. Rocha ve Slopném.

Koncert \"Adorare\"

V neděli 26. 12. odpoledne se uskutečnil v kostele v Drnovicích koncert scholy z Valašských Klobouk „ADORARE„.