ROK 2009

Svatý Antonín

Výlet za odměnu

V květnu 2009 jely děti, které se aktivně zapojily do farní soutěže za odměnu na výlet. Byli jsme na hradě a pak jsme se zastavili na faře v Němčících na Hané, kde teď slouží náš bývalý kaplan otec Tomáš. Na farní zahradě jsme si opekli špekáčky, zahráli hry. Výlet jsme zakončili pobožností v kostele v Němčících.

Pouť ke sv.Rochu, Slopné

Pouť ke sv. Rochu 16. 8. 2009

Hody ve Vysokém Poli

6.9.2009

Živý Betlém

Svatý otec v Brně

27.9.2009