Květen – měsíc Panny Marie

Měsíc KVĚTEN se odedávna v Církvi slaví jako měsíc Panny Marie. Je věnován její úctě a zejména rozjímání o jejich krásných ctnostech, o její moci a dobrotě, o jejím svatém životě zde na zemi a oslavení v nebi. Celým měsícem zaznívá vzývání a oslava její mocné přímluvy u Boha v krásných Loretánských litaniích.