Hlavní

Život farností prosinec 2023

V novém čísle Život farností 12/2023naleznete:

 • Advent
 • Z farní matriky
 • Pastorační plán na rok 2024
 • Synodální proces společné prožívání putování Božího lidu
 • Několik slov závěrem
 • Pouť chlapů
 • Duchovní obnova pro ženy
 • Příběh mého syna
 • Pořad bohoslužeb na měsíc prosinec
  • Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám. Sledujte proto
   týdenní rozpis!
 • Poděkování 

Upřímné poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem spolupodíleli na vydávání měsíčníku Život farností, ať už kněžím za zasílané údaje, pravidelným přispěvatelkám – sestře Gábině, paní Řehákové a paní Šenovské, či občasným přispěvatelkám a přispěvatelům, Jirkovi Soukupovi za pomoc o. Můčkovi v technických věcech, Martinovi Soukupovi a Ondrovi Pavelkovi za rozdělování a popisování výtisků pro některé obce, všem těm, kteří celé roky pravidelně roznášeli a distribuovali měsíčník ve svých rajónech, a také panu tiskaři Mikulkovi, který to s námi neměl jednoduché.
Díky za reakce všeho druhu, kterých se mi od čtenářů za 7 let života s farním listem dostalo. I v tomto případě platilo: Kdo nic nedělá, nic nepokazí. A také: Co tě nezabije, to tě posílí…
Jarmila Váňová

 

Odpověď na dotaz: Jak to bude s farními listy a vybíráním peněz: 
Farní list končí a prosincové číslo bude číslem posledním