FotoNovinky

Foto z Pouti chlapů

V sobotu 18.11.2023 se uskutečnila tradiční Pouť chlapů z Loučky na Svatý Hostýn.

V letošním roce se této pouti zúčastnilo kolem 90 statečných mužů, kteří se v proměnlivém počasí vydali na téměř 40 kilometrové putování k Panně Marii. Vítr, déšť, sníh, slunce ….

Cestu na Sv. Hostýn poutníci obětovali na úmysly farníků, které mohli odevzdat v kostelích újezdské a dolnolhotské farnosti.

Putování bylo zakončeno mší svatou s otcem Tomášem Stroganem a otcem Janem Machem.

V neděli se poutníci zúčastnili mší svatých a společné křížové cesty.

Foto z Pouti chlapů