Hlavní

Život farností říjen 2023

V novém čísle  Život farností (10/2023) naleznete:

 • Modlitbu k Panně Marii Růžencové
 • Z farní matriky
 • Synodální proces společné prožívání putování Božího lidu
 • Pozvánka na děkanátní pouť do Štípy
 • Poklady, které získáš účastí na mší svaté
 • Myšlenky na měsíc říjen
 • Pořad bohoslužeb na měsíc říjen
  • Újezd: POZOR!!! Změna ve čtvrtek mše svatá bude v 17,30 hodin
  • Horní Lhota
  • Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám. Sledujte proto
   týdenní rozpis!