AktualityNovinky

Pastýřský list k 100. výročí úmrtí A. C. Stojana

Ve středu 20. září 2023, tedy devět dní před stým výročím úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, se věřící nejen v olomoucké arcidiecézi začínají modlit novénu, devítidenní modlitbu k tomuto Božímu služebníkovi.

Jako základ pro modlitbu mnoha z nich poslouží drobná publikace s názvem Novéna k ctihodnému A. C. Stojanovi, která na konci května vyšla v Matici cyrilometodějské. Její autoři – historička Jitka Jonová a biskupský delegát pro svatořečení P. Jiří Zámečník – pro knihu vybrali devět momentů ze života arcibiskupa Stojana, které jsou aktuální i dnes. Publikaci si lze zakoupit například v e-shopu Matice cyrilometodějské.

Využít k soukromé pobožnosti, a během devíti dní se tak připravit na výročí arcibiskupa Stojana, lze i samotnou modlitbu za blahořečení, která je v knize uvedena:

Všemohoucí Bože, skrze spolupatrony Evropy, svaté Cyrila a Metoděje,
jsi dal slovanským národům poznat své jméno.
Pane, obdivuhodný ve svých svatých,
na jejich přímluvu připoj k zástupu nebeských ochránců
ke slávě na oltáři také svého věrného služebníka Antonína Cyrila Stojana.

Panno Maria, Matko jednoty,
on ve tvé svatyni čeká na své vzkříšení a svou oslavu.
Tobě zasvětil všechny své nadměrné práce a námahy pozemského života.
Tolik pracoval o brzké splnění odkazu Pána Ježíše: Aby všichni byli spojeni v jedno.

Pane, dej, ať se úspěšně zakončí jeho veliké dílo:
abychom spolu s ním v jednotě víry a srdcí,
s opravdovou láskou v jedné církvi,
oslavovali jméno tvého Syna, který žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Pod ochranu tvou…

Administrátor arcidiecéze biskup Josef Nuzík zaslal věřícím k letošnímu výročí arcibiskupa Stojana svůj pastýřský list, který se četl při bohoslužbách v neděli 17. září. Biskup Nuzík v něm vybízí, aby lidé následovali příkladný život Božího služebníka a začali podle jeho vzoru vylepšovat svůj život a vztahy. Jubilejní rok pak vyvrcholí na přelomu září a října programem na Velehradě.

Zdroj: ado.cz