Svatý týden

V neděli 2. 4. 2023 začíná Svatý týden, vrcholící Svatým velikonočním třídenním Velkým pátkem, Bílou sobotou a Nedělí zmrtvýchvstání.

Velký pátek je dnem přísného postu od masa i jiných pokrmů a nápojů. stejně jako na Popeleční středu. Všechny obřady svatého třídenní budou pouze ve farním kostele v Újezdě.

  • Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 17.oo hodin
  • Velký pátek – obřady Velkého pátku na památku utrpení a smrti Páně v 15.00 hodin
    • Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Večer ve 20.00 hodin bude společná pobožnost křížové cesty a korunka k Božímu milosrdenství
  • Obřady Veliké noci na Bílou sobotu začnou v kostele v Újezdě v 19.30 hodin večer
  • O neděli velikonoční budou mše sv. jako v neděli. Odpoledne o půl třetí bude mše svatá v kapli v domově důchodců v Loučce