Objednání mše sv. na r. 2023

Objednávka mše svaté na rok 2023

Mše svaté Újezd 2023 (6. 3. 2023 v 0 hod.)

Upozornění:

Tímto způsobem se neobjednávají mše sv. pro kapli v Domově důchodců v Loučce.  Tam je původní způsob – lístky, které je možné si vyzvednout přímo v kapli. 


  Datum, čas a místo mše

  Úmysl mše

  Pokud by požadovaný termín byl obsazený, žádám náhradní
  (možno uvést i více, případně uvést: zařadit na kterýkoliv volný den)

  Objednává

  Jméno a příjmení

  Adresa, telefon

  Váš email