AktualityNovinky

Popeleční středa

Ve středu 22. 2. 2023 začíná postní doba Popeleční středou. Tento den je dnem přísného postu od masa i jiných pokrmů a nápojů. Půst od masa váže všechny křesťany, půst od ostatního jídla od 14. do 60. roku věku. Je to vyznání víry katolického křesťana a zavazuje i v jídelnách společného stravování. Celá doba postní od popeleční středy až do neděle zmrtvýchvstání Páně je dobou vnitřní usebranosti, kdy věřící křesťan usiluje o větší soustředěnost, sebeovládání, kajícnost a smírné odčiňování hříchů. Věřící křesťané v tuto dobu se neúčastní tanečních zábav a nekonají svatební veselí.

  • V Újezdě bude
    • Ve středu ráno bohoslužba slova s udělováním popelce a možnost sv. přijímání
    • Mše svatá bude v 15.30 hodin
  • V Drnovicích bude mše svatá s udělováním popelce v 17.00 hodin
  • ve Slopném bude mše svatá s udělováním popelce v 18.30 hodin