Pomisijní duchovní obnova

SOBOTA 12. 11. 2022 – Maria, matka zrozená u kříže

Drnovice

 • 17:00 hodin – svatá zpověď i během mše
 • 18:00 hodin – mše svatá – promluva: Jsem součástí Božího plánu  stejně jako Panna Maria
 • 19:00 Jeruzalemský chrám
  • přednáška, kostel

Újezd

 • 14:00 hodin – mše svatá pro děti
 • 16:30 hodin – Divadlo o sv. Vincenci de Paul – kostel
  • mladí ze Zašové
 • 17:30 hodin – sv. zpověď
 • 18:00 hodin – mše svatá – promluva: Maria nás učí říct Bohu ANO
 • 19:00 hodin – setkání s mládeží, biřmovanci a zájemci o biřmování z celé farnosti – fara
 • 19:00 – 21:00 hodin – Nikodémova noc – možnost k svaté zpovědi, duchovnímu rozhovoru – kostel

Slopné

 •  7:30 hodin – svatá zpověď i během mše
 •  8:00 hodin – mše svatá ke cti Panny Marie
 •  9:00 hodin – setkání ministrantů s celé farností – kostel