Pomisijní duchovní obnova

ČTVRTEK 10. 11. 2022 – Křesťan žije ze svátosti

Drnovice

 • 17:00 – 17:50 hodin – svatá zpověď
 • 18:00 hodin – mše svatá – promluva na téma: Biřmování zbytečná svátost?
  • obnova křestních slibů
 • 19:00 hodin – adorace
  • během adorace bude pobožnost Cesta světla
  • adorace ukončená individuálním požehnáním
 • 19:30 – 21:00 hodin – Nikodémova noc – možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru

  Újezd

 •  8:00 hodin – modlitba ranních chval – kostel
 • 15:30 hodin – příprava ke sv. zpovědi a zpověď pro děti z celé farnosti – kostel
 • 16:00 hodin – mše svatá pro děti z celé farnosti
  • obnova křestních slibů

Slopné

 • 17:00 – 17:50 hodin – svatá zpověď
 • 18:00 hodin – mše svatá – promluva: Proč potřebuji svátost biřmování?
  • obnova křestních slibů
 • 19:00 hodin – Povolána k mateřství – přednáška pro ženy a dívky z celé farnosti