Novinky

Arcidiecézní POUŤ RODIN k zakončení Roku rodiny

Milé rodiny,

zveme vás na tradiční pouť rodin na Svatý Hostýn, která se uskuteční v sobotu 27. srpna.  Letošní pouť je zároveň arcidiecézním zakončením Roku rodiny a symbolickým „přemostěním“ Světového setkání rodin se svatým otcem Františkem, které se koná v červnu 2022 v Římě. 

Program:

  • 10:15  mše svatá
  • 12:30 divadélko pro děti
  • 13:00 – 14:45 stanoviště pro děti na třech trasách podle věku
  • 15:15 společná modlitba, závěrečné požehnání a losování hlavních cen
Doprovodný program:
  • svědectví účastníků Světového setkání rodin v Římě (Mons. Josef Nuzík a rodina trvalého jáhna Martina Sváka – moderuje P. Petr Bulvas)
  • adorace v bazilice (vedou jezuité)
  • skákací hrad
  • autíčka
  • modlitba růžence
  • stánek Matice svatohostýnské s úkoly a soutěžemi
Zdroj: https://rodinnyzivot.cz/2022/05/23/pout-rodin-na-svatem-hostyne-2022/