Večer chval – farní kostel

V sobotu 4. 6. 2022 v 18.00 večer bude v Újezdě večer chval s obvyklým pořadem:

  • Mše svatá
  • Adorace,
  • Chvály
  • příležitost ke sv. zpovědi