Pozvánka na muzikál

Zveme na autorské muzikálové zpracování umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, na kterém se podílí přibližně 50 účinkujících za hudebního doprovodu pěveckého sboru a orchestru.
  • Termín: 8. května 2022
  • Čas představení: 17.00 hodin
  • Místo: kostel sv. Vavřince, Vizovice
  • Dobrovolný příspěvek u vstupu.
Představení hrajeme již od roku 2014. Původně se jednalo o iniciativu společenství mladých z kroměřížského děkanátu, ale postupně jsme se rozrostli o další mladé z různých koutů Moravy.
Hlavní role se ujal P. Petr Káňa.
Akce se koná ve spolupráci s projektem Ignite a římskokatolickou farností Vizovice. 
Převzato zde