Novinky

Májové pobožnosti

Celý měsíc květen je zasvěcený Panně Marii, Královny máje.
Pro letošní květnové pobožnosti připravil P. Václav Fojtík májová rozjímání s názvem Panna Maria rozvazující uzly. Budeme začínat modlitbu papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly. K dispozici máme 31 krátkých rozjímání na měsíc květen, které letos zařadíme do našich májových pobožností. Panna Maria Vás všechny zve a Pán Ježíš Vás také všechny očekává pod způsobou chleba ve Svátosti oltářní.

Májové pobožnosti budou bývat dle rozpisu:

Újezd

  • Středa až čtvrtek  v 17.00 se mší svatou nebo sv. přijímáním
  • Pátek: 15.00 hodin se mší svatou
  • Neděle: 17.30 hodin se svátostným požehnáním

Slopné

  • Pondělí až pátek: 18.30 hodin se mší sv. nebo sv. přijímáním,
  • Sobota: 18.00 hodin se sv. přijímáním
  • Neděle: 18.00 hod. pobožnost „po staru“ (senioři)

Drnovice

  • Pondělí, středa, pátek: 18.00 hodin v požární zbrojnici;
  • Úterý, čtvrtek: 18.00 hodin v kostele se mší svatou