Svatý týden

Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Večeře Páně v 17.oo hodin.

Na Velký pátek odpoledne v 15:00 hodin budou obřady Velkého pátku na památku utrpení a smrti Páně.
Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Večer ve 20.00 hodin bude společná pobožnost křížové cesty a korunka k Božímu milosrdenství. 

Obřady Veliké noci na Bílou sobotu začnou v kostele v Újezdě v 19.30 hodin večer.

O neděli velikonoční budou mše svaté jako v neděli. Odpoledne 14:30 hod. bude mše svatá v kapli v domově důchodců v Loučce.

Při všech mších sv. o neděli zmrtvýchvstání bude velikonoční sbírka na mzdový fond arcibiskupství. O Hodu Božím se při všech dopoledních mších sv. budou světit pokrmy.