AktualityNovinky

Přání

Hle, Kristus, když vstal z hrobu, jde z pekel v slavném průvodu,
a brány nebes otevřel, vládce tmy vleče v okovech.

Tys, nejčistější Oběti, zlomila vládu podsvětí.
Z otroctví lid je vykoupen, odměna žití kyne všem.

Buď věčně, Kriste, věrným svým plesáním velikonočním.

Nás, milostí tvou vzkříšené, vem k oslavě své vítězné.
Ježíši, každý tvor tě chval, že vítězně jsi z hrobu vstal,
i Otce, Ducha milosti ať věčně všechno tvorstvo ctí.

Amen.

 

 

 

Požehnané Velikonoce svým farníkům a všem lidem dobré vůle, zvláště těm, kteří prožívají letošní postní dobu v nesnázích, na cestách a mají obavy z budoucnosti. „Nebojte se, já jsem přemohl svět,“ říká nám Pán Ježíš. Jemu důvěřujme!

Za všechny se modlí a všem žehnají otec Jan a otec Jiří.