Jak bude měsíčník vycházet?

Od tohoto prvního, lednového čísla nebude náš farní měsíčník k dispozici na našich webových stránkách.

K dispozici bude pouze v tištěné podobě.