Videokázání

Vánoční videospeciál P. Romana Vlka

Vánoční videokatecheze P. Romana Vlka pro děti: Povídka z knihy Bruna Ferrera – Vánoční příběhy pro potěchu duše.