AktualityNovinky

Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka na Charitu minulý týden činila:

  • v Újezdě 45.994,–;
  • v Loučce 23.379,–;
  • ve Slopném 42.676,–;
  • v Drnovicích 20.500,–
  • ve Vysokém Poli 38.169,– Kč.

Celkem 170.718,–. Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.


Kde peníze pomohou?

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče, do regionů, kde byly peníze vykoledovány, se vrací téměř dvě třetiny (65 %) výtěžku. Ostatní peníze podpoří větší „nadregionální“ projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí a 5 % je zákonem stanovená režie sbírky.

Z nové Tříkrálové sbírky 2023 Charita Slavičín si přeje:

  • pomoci rodinám a osobám v krizi a nouzi,
  • podpořit vybudování zázemí pro ambulantní služby Denní centrum Maják a Sociálně terapeutickou dílnu Slavičín.   

Darovat online


V naší farnosti se uskuteční sbírka na Charitu. Koledníci budou chodit:

  • V sobotu dopoledne 7.1. 2023: Újezd, Vysoké Pole, Drnovice, Loučka
  • V neděli 8. 1. 2023: Slopné

POZOR! Hledají se vedoucí tříkrálových skupinek do Újezda, zájemci přihlaste se u paní Zdeňky Raškové.