AktualityNovinky

Požehnání do nového roku

Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi nám daroval nový rok. Nové má zvláštní přitažlivost. Také Ježíš mluvil o novém vínu, které patří do nových měchů, o nové smlouvě, kterou s námi uzavírá, o novém přikázání, které nám dal, o přikázání lásky. V novotě se skrývá zaslíbení svobody a velikosti, otevřenosti a naděje. Přesto, nové se může rychle stát starým. Dostane záplaty. A pak už není skutečně nové.

Požehnej tento nový rok, aby mě přivedl do nových prostor. Ať se nově rozzáří původní a nepředstavitelný jas mé duše. Ochraňuj toto nové a neporušené ve mně přede vším zakalením. Nedopusť, abych upadl do starých chyb, ale stvoř ve mně nové věci.

Myslím také na všechny lidi, kteří se se mnou v novém roce setkají. Žehnej našim setkáním. Modlím se za ty, kteří mají strach, co by mohl nový rok přinést, kteří mají strach, že ztratí svou práci, že se nezvládnou postarat o své živobytí, že nestačí na svůj život. Naplň jejich srdce důvěrou, že nejsou ponecháni o samotě, že o ně pečuješ, že jim pošleš lidi, kteří je nasměrují a ochrání.

Žehnej našemu světu, aby zůstal uchráněn válek a katastrof. A daruj všem lidem nové srdce, srdce plné pokoje a lásky. Amen.

Anselm Grün

Do nového roku 2022 všem svým farníkům přejeme
Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
P. Jan Můčka P. Jiří Ševčík