Program

Podrobný program misií k tisku

Vysvětlivky ke značení v tabulce:

Zvonění zvonů:
* Od 20:00 do 20:05 budou znít zvony ve všech kostelích farnosti. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý den. V kostele v Újezdě bude krátká adorace a eucharistické požehnání pro celou farnost. Před večerním požehnáním se pomodlíme konkrétní den novény k sv. Vincenci de Paul.

** Mše je obětována za vaše zemřelé. Na mši si přineste fotku toho, za koho chcete mši obětovat.

*** Nemocné a imobilní lidi bude navštěvovat řádová sestra (pondělí až čtvrtek od 10 – 16hod.) a pak po domluvě, je navštíví kněží – misionáři, aby jim vysloužili svatou zpověď a pomazání nemocných.

Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky P. Ján: 604 296 423.

www.misievefarnosti.cz

Pátek 19. 11. 2021
kostel Újezd
18:00 mše svatá
• symbolické otevření misie pro celou farnost
• přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
• téma promluvy: Bůh stačí?
20:00 adorace a eucharistické požehnání*
Sobota 20. 11. 2021
Újezd
8:00 mše svatá
9:00 setkání ministrantů z celé farnosti (fara)
11:00 setkání malé scholy s misionáři (fara) zrušeno
19:00 setkání velké scholy s misionáři (fara) zrušeno
20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice
17:00 mše svatá – kostel
18:00 – 19:00 misijní promluva pro muže (kostel)

Slopné
15:30 mše pro děti z celé farnosti (kostel)
• po mši program pro děti v kostele zrušeno
Neděle 21. 11. 2021
Újezd
7:00 mše svatá
9:40 mše svatá
10:40-11:40 misijní promluva pro muže (kostel)
14:00 – 15:00 misijní promluva pro ženy (kostel)
20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Loučka (sál)
18:00 film: Chatrč

Drnovice
11:00 mše svatá
20:00 pozvání k modlitbě a požehnání*

Slopné
8:15 mše svatá
9:15 – 10:15 misijní promluva pro muže (kostel)
15:00 – 16:00 misijní promluva pro ženy (kostel)
• téma promluv: Hřích znamená smrt
Pondělí 22. 11. 2021
Újezd
10:00 – 16:00 návštěva nemocných**
15:30 mše pro děti z celé farnosti
• po mši program pro děti (fara)
17:00 pobožnost na hřbitově
18:00 mše svatá (kostel)**
19:00 zjevení Panny Marie na rue de Bac
• přednáška (kostel)
20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice
17:00 Pobožnost na hřbitově
17:30 mše svatá (kostel)**
18:30 – 19:30 misijní promluva pro ženy (kostel)

Slopné
18:00 mše svatá (kostel)**
19:00 úvahy o Kristově Božství přednáška z knihy „Kresťanská apologetika do vrecka“ (kostel)
20:10 setkání mládeže nad Božím slovem (kostel)
• téma promluv: Věřím v život po smrti
Úterý 23. 11. 2021
Újezd
7:30 svatá zpověď i během mše
8:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných pro celou farnost (kostel)
9:00 společná snídaně se seniory v sále kulturního domu
17:00 – 17:50 sv. zpověď
18:00 mše svatá – kostel
19:00 Misijní zkušenost na Hondurasu – přesunuto na středu
• přednáška, kostel
20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice
16:30 – 17:20 sv. zpověď
17:30 mše svatá – kostel
18:30 Mlčí nebo mluví Bůh? – přednáška, kostel
19:30 – 21:00 Nikodémová noc, noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru (2 kněží)
20:10 setkání mládeže nad Božím slovem – kostel

Slopné
15:30 společná sv. zpověď pro děti
16:30 mše pro děti z celé farnosti
17:30 zjevení Panny Marie na rue de Bac
• přednáška, (kostel)
18:00 setkání všech společenství ve farnosti
• kostel
• téma promluv: Proč věřím právě Kristu?
Středa 24. 11. 2021
Újezd
7:30 sv. zpověď i během mše
8:00 mše svatá
17:00 – 17:50 sv. zpověď
18:00 mše svatá (kostel)
19:30 – 21:30 Nikodémová noc, noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru (3 kněží)
20:00 adorace a eucharistické požehnání*
20:10 setkání mládeže nad Božím slovem (kostel)

Drnovice
16:30 mše pro děti z celé farnosti
• po mši program pro děti
17:30 zjevení Panny Marie na rue de Bac
• přednáška, kostel

Slopné
16:30 – 17:20 sv. zpověď
17:30 mše svatá (kostel)
18:30 úvahy o zmrtvýchvstání Ježíše Krista přednáška z knihy „Kresťanská apologetika do vrecka“
– přednáška, kostel

Poznámka: • téma promluv: Co je můj problém?
Čtvrtek 25. 11. 2021
Újezd
7:30 sv. zpověď i během mše
8:00 mše svatá
9:00 – 16:30 celodenní adorace (kostel)
15:30 společná sv. zpověď pro děti
16:30 mše pro děti
• po mši adorace za účastí dětí
20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice
10:00 – 17:30 celodenní adorace
16:30 – 17:20 sv. zpověď
17:30 mše svatá (kostel)
18:30 – 19:15 adorace na způsob Taize

Slopné
10:00 – 17:30 celodenní adorace (kostel)
16:30 -17:20 sv. zpověď
17:30 mše svatá – kostel
18:30 – 19:15 adorace na způsob Taize
19:30 – 21:30 Nikodémová noc,
noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru (2 kněží)
20:10 setkání mládeže nad Božím slovem (kostel)
• Téma promluv: Čerpám silu z eucharistie
• adorace bude ukončená individuálním požehnáním
Pátek 26. 11. 2021
Újezd
16:30 – 17:20 sv. zpověď
17:30 mše svatá – kostel
19:00 křížová cesta pro celou farnost za odprošení všech nepravosti v celé farnosti
(Vysoké Pole, za příznivého počasí se půjde do přírody)
20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice
16:30 – 17:20 sv. zpověď
17:30 mše svatá (kostel)

Slopné
16:30 – 17:20 sv. zpověď
17:30 mše svatá (kostel)
• téma promluv: Přijmi a daruj odpuštění
• na mši si přineste zelenou větvičku
Sobota 27. 11. 2021
Újezd
10:00 Setkání malé schóly celé farnosti
11:00 Setkání velké schóly
16:00 Přednáška manželů z ligy pár párů /fara/
17:00 – 17:50 Sv. zpověď
18:00 Mše svatá s obnovou manželských slibů
20:00 Adorace a eucharistické požehnání*
20:10 Večer pro mladé ze všech farností – fara

Drnovice
14:30 společná sv. zpověď pro děti
15:30 mše svatá pro děti
• po mši program pro děti

Slopné
7:30 sv. zpověď i během mše
8:00 mše svatá
9:30 setkání ministrantu z celé farnosti – kostel
17:00 – 17:50 sv. zpověď
18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů
• téma promluv: Naplňte nádoby
Neděle 28. 11. 2021
7:00 mše svatá – Újezd
8:15 mše svatá – Slopné
9:40 mše svatá – Újezd
11:00 mše svatá – Drnovice

• téma promluv: I já jsem zodpovědný za svoji farnost
• zasvěcení farnosti Panně Marii
• požehnání misijního kříže 2021
• odevzdání dekretu o ukončení misií