Foto z „Vysockých“ hodů

V neděli 12. 9. 2021 se uskutečnily oslavy 760 let od první písemné zmínky o obci Vysoké Pole a vysocké hody.

Mši svatou u kaple Panny Marie „Vysocké“ v 11.00 hodin sloužil otec Víťa Hlavica – rodák z Vysokého Pole.