Misie 2021

Myšlenka sv. Vincenta de Paul

Snažte se o těchto 5 ctností:

  • laskavost
  • umrtvenost
  • horlivost za spásu duší
  • pokora
  • jednoduchost

Zdroj: http://misievefarnosti.cz/

Další podrobnosti zde