Misie 2021

Modlitba za misie

Milosrdný Bože,

prosíme tě o tvé požehnání pro misie.
Rozdávej své milosti, aby misijní obnova farnosti
vedla všechny ke smíření s tebou i mezi sebou navzájem.
Povzbuzení tvými slovy „proste a dostanete“,
prosíme tě o svaté oduševnění, o dar pravé lítosti a opravdovou změnu k lepšímu.
Pronikej ohněm Ducha svatého srdce těch, kteří nechtějí přijmout tvou milost,
a pomoz jim k obrácení.
Ať Duch svatý osvěcuje misionáře, aby slovo,
které budou hlásat, mělo spásný účinek.
K tvým nohám, Matko Boží, skládáme celou misijní práci ve farnosti Újezd.
Pomoz hříšníkům najít cestu k obrácení.
Posilni slabé a přitáhni je všechny ke svému Synu Ježíši Kristu. Amen.

Sv. Vincente de Paul, patróne lidových misií, oroduj za nás.