Misie 2021

Kdo je misijní společnost sv. Vicenta de Paul?

Jsme duchovní synové sv. Vincenta de Paul. Náš zakladatel žil v letech 1581-1660 ve Francii. Jeho svátek slavíme 27. záři – je to den, kdy zemřel pro tento svět a začal žít životem v nebi. Ze začátku jeho touha po svatosti nebyla veliká. To, co ho přimělo ke vstupu do kněžského stavu, byla touha po bohatství a postavení. Kněžské svěcení přijal v roce 1600. Počátky jeho duchovního zrození se vážou k událostem, které s ním nějak otřásly a nutily ho přehodnotit svůj život. Tou první událostí bylo nespravedlivé obvinění z krádeže a pošpinění jeho jména. Vincent dostal napomenutí od církevní vrchnosti, což v praxi znamenalo, že tři týdny se po všech mších v celé Paříži ohlašovalo Vincentovo obvinění z krádeže. Až po letech vyšlo najevo, že peníze ukradl poslíček od lékárníka, který mu přinesl léky. 

Dokončení zde

Jaká je naše náplň? Heslo misijní Společnosti je: Poslal mě hlásat evangelium chudým. Jde o citát z Lukášova evangelia, kde Ježíš v synagoze v Nazaretě, po čtení z Knihy proroka Izaiáše, prohlásil: „Dnes se splnilo toto slovo.“ Spolubratři působí ve farní pastoraci, mají na starosti lidové misie jak v Čechách, tak na Slovensku, věnuji se formaci Dcer křesťanské lásky i formaci vincentských laických společenství, pracují ve vězení jako duchovní správci, věnují se formaci našich bohoslovců, jsou na zahraniční misii na Hondurasu. Někteří spolubratři působili v diecézních seminářích jako spirituálové. Vincent říkal, že bychom měli jít tam, kde nikdo jít nechce.

Kde vlastně jsme? Od onoho momentu v roce 1617 se charizma sv. Vincenta rozvinulo po celém světě. V současné době má Misijní společnost přibližně 4000 členů a působí ve 49 zemích po celém světě. Slovenská provincie Misijní společnosti působí ve farnostech na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Bijacovce, Lučenec) a v České republice (Dobruška a Loštice). Také máme jednu misií na Hondurasu ve farnosti Sangrelaya.

Zdroj: http://misievefarnosti.cz/